logo 201 consulting logo

10. kolo Programu rozvoje venkova startuje

V 10. kole budou podpořeny investice do zemědělských a potravinářských podniků za 3,4 mld. Kč.

Příjem žádostí probíhá prostřednictvím Portálu farmáře od 14. července 2020 8:00 hodin do 4. srpna 2020 18:00 hodin. 

Celková alokace 3,4 mld. Kč

 

Přehled hlavních změn Pravidel pro 10. kolo příjmu žádostí
Společné podmínky (změny jsou provedeny s cílem rychle reagovat na dopady krizové situace související s pandemií COVID-19)

  • způsobilost výdajů již od 12. 3. 2020
  • možnost vyplacení zálohy až do výše 50 % dotace
  • předkládání stavebních povolení a výběrových řízení až k Žádosti o platbu
  • zkrácení administrativních lhůt
  • v rámci kritérií přijatelnosti byl zvýšen limit pro finanční zdraví: Žadatel splnil podmínku finančního zdraví u projektů, jejichž způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, přesahují 2 000 000 Kč.

 

Operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků

  • změny jsou provedeny s cílem investičně podpořit zejména citlivé sektory živočišné a rostlinné výroby a zvýšit míru soběstačnosti České republiky):

1. Změna záměrů - budou podporovány:
Záměr a) projekty do 2 000 000 Kč včetně a zároveň žadatel hospodaří na maximálně 150 ha; Živočišná výroba (prasata, drůbež, ovce, kozy)
Záměr b) projekty do 2 000 000 Kč včetně a zároveň žadatel hospodaří na maximálně 150 ha; Rostlinná výroba (ovoce, zelenina včetně brambor, chmel
Záměr b) projekty do 2 000 000 Kč včetně a zároveň žadatel hospodaří na maximálně 150 ha; Rostlinná výroba (ovoce, zelenina včetně brambor, chmel)
Záměr i) projekty do 75 000 000 Kč; Prasata
Záměr j) projekty do 75 000 000 Kč; Drůbež
Záměr l) projekty do 75 000 000 Kč; Rostlinná výroba (ovoce, zelenina včetně brambor, chmel)
Záměr m) projekty do 2 000 000 Kč včetně a zároveň žadatel hospodaří na maximálně 150 ha; Vinná réva
Záměr n) projekty do 75 000 000 Kč; Vinná réva

2. Základní výše dotace bude činit 50 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace. Míra podpory může být navýšena o 5 % pro mladé začínající zemědělce a o 5 % pro ekologické zemědělce.
3. Budou podporovány vybrané sektory: prasata, drůbež, ovce, kozy, ovoce, zelenina včetně brambor, chmel a réva vinná. Návazně na to byly upraveny způsobilé výdaje a číselník výdajů, na které může být poskytnuta dotace. Zejména byl rozšířen seznam speciálních zemědělských strojů pro rostlinnou výrobu.
4. Byl zařazen nový způsobilý výdaj na výstavbu či rekonstrukci retenčních nádrží.
5. Do dalších podmínek byla zařazena podmínka, že projekt se nesmí týkat chovu klecových ustájení drůbeže.

Operace 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

1. Bude přidán záměr d) Zpracovatelské podniky velké.
Jedná se o výrobce potravin nebo krmiv, které jsou velkými podniky.
2. Do záměru b) Zpracovatelské podniky MSP budou přidány zemědělské podniky velké, tj. zemědělští podnikatelé vedení v Evidenci zemědělského podnikatele, kteří jsou velkými podniky
3. Nadále nebudou podporováni pekaři.
4. Výše dotace bude činit 50 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace
5. Mezi způsobilé výdaje doplněny dopravní prostředky pro rozvoz potravin a krmiv a investice související s tvorbou e-shopů a internetových stránek.
6. Do dalších podmínek doplněn mezi technologie nezpůsobilé v operaci v případě zpracování vinných hroznů v bodě 11) lis na hrozny.
7. Hodnocení Efektivnosti projektů. V 10. kole bude efektivnost hodnocena stejně jako v 7. kole. Žadatel doplní rozsah výroby a roční provozní výdaje. Projekt bude posouzen jako efektivní, pokud rentabilita příjmů bude menší (nebo rovna) než oborová (příp. výrobková) rentabilita a vypočtená doba návratnosti bude kratší (nebo rovna) než průměrná doba životnosti pořizovaného majetku.

Návazně na tyto změny a z důvodu zkrácení a zjednodušení administrace byla upravena a zjednodušena preferenční kritéria.

V případě Vašeho zájmu neváhejte kontaktovat našeho senior projektového konzultanta Ing. Michala Torhana, +420 602 752 659, michal.torhan@201.cz