logo 201 consulting logo

287,5 milionu korun pro krajinu a na její schopnost zadržovat vodu

| OPŽP | Na podporu této funkce krajiny vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Agentury ochrany přírody a krajiny ČR 29. výzvu pro specifický cíl 4.3, jejíž alokace z evropských fondů ve výši 287,5 milionu korun je primárně určena na podporu opatření k zadržování vody v krajině. Výzva je pro příjem žádostí otevřena od 8. 4. 2016 do 30. 6. 2016.