logo 201 consulting logo

6. kolo příjmu žádostí z PRV 2014-2020

V 6. kole budou podpořeny investice do zemědělských, lesnických i potravinářských podniků, inovací a na projekty spolupráce za více než 1,6 miliardy korun.

Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře v termínu od 3. dubna 2018 8:00 hodin do 23. dubna 2018 13:00 hodin.

V rámci 6. kolo příjmu žádostí budou podpořeny tyto operace:

 • 1.1.1 Vzdělávací akce, 1.2.1 Informační akce,
 • 4.3.2 Lesnická infrastruktura,
 • 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců,
 • 6.4.1 Investice do nezemědělských činností,
 • 6.4.2 Podpora agroturistiky,
 • 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách
 • 8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi,
 • 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích,
 • 8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin,
 • 8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven,
 • 16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské výrobě a
 • 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů.

Více informací k výši stanovené alokace pro jednotlivé operace naleznete zde.