logo 201 consulting logo Budujeme hrdé Česko

7. kolo Programu rozvoje venkova

Dne 9.10.2018 startuje podzimní kolo Programu rozvoje venkova 2014–2020. Pro zájemce je připraveno 10 operací, které podpoří investice do zemědělských a lesnických podniků, mladé zemědělce a také inovace a projekty spolupráce za více než 3 miliardy korun.

Příjem žádostí 7. kola Programu rozvoje venkova (PRV) bude probíhat od 9. října (8 hodin) do 30. října 2018 (18 hodin) prostřednictvím Portálu farmáře.

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje 7. kolo příjmu žádostí na operace:

  • 1.1.1 Vzdělávací akce,
  • 4.1.1 Investice do zemědělských podniků,
  • 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů,
  • 8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích,
  • 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách,
  • 8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin,
  • 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství,
  • 16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů,
  • 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů a
  • 16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie a v průmyslových procesech.

Na projekty podzimního kola je připraveno 3 miliardy korun. Žadatelé o dotaci se nejpozději do 4 týdnů od ukončení příjmu žádostí dovědí, jestli postoupili do kategorie: doporučen, náhradník nebo nedoporučen. Lhůta pro zveřejnění tohoto seznamu se prodlužuje zpět na 28 kalendářních dní.

Více o finanční alokaci mezi jednotlivé operace naleznete zde,