logo 201 consulting logo Budujeme hrdé Česko

8. kolo Programu rozvoje venkova startuje

Cílem je podpořit investice do potravinářských a lesnických podniků, projekty na diverzifikaci příjmů zemědělců, vzdělávání i projekty spolupráce. Celkem je pro žadatele připravena částka 1,6 miliardy korun.

Hlavní novinkou pro žadatele v tomto kole bude výrazné snížení náročnosti u zadávání zakázek s předpokládanou hodnotou do 2 000 000 Kč bez DPH na dodávky a/nebo služby, resp. do 6 000 000 Kč bez DPH u stavebních prací. V těchto případech se ruší uzavřené výzvy a nahrazují se jednodušším cenovým marketingem. Pravidla pro žadatele 8. kola jsou k dispozici zde.

Příjem žádostí probíhá prostřednictvím Portálu farmáře od 8. října 2019 8:00 hodin do 29. října 2019 18:00 hodin. 

Celková alokace 1,643 mld. Kč

 • 1.1.1 Vzdělávací akce – 40 mil. Kč
 • 1.2.1 Informační akce – 25 mil. Kč
 • 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů – 500 mil. Kč
 • 6.4.1 Investice do nezemědělských činností – 360 mil. Kč
 • 6.4.2 Podpora agroturistiky – 130 mil. Kč
 • 8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích – 27 mil. Kč
 • 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách – 100 mil. Kč
 • 8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi – 33 mil. Kč
 • 8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin – 30 mil. Kč
 • 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích – 28 mil. Kč
 • 8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin – 140 mil. Kč
 • 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství – 170 mil. Kč
 • 16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů – 60 mil. Kč
 • 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů – 20 mil. Kč

V případě Vašeho zájmu neváhejte kontaktovat našeho senior projektového konzultanta Ing. Michala Torhana, +420 602 752 659, michal.torhan@201.cz