logo 201 consulting logo

8. kolo PRV - schváleno 2 024 žádostí

V rámci 8. kola příjmu žádostí do Programu rozvoje venkova (8. 10. – 29. 10. 2019) bylo zaregistrováno celkem 2 381 žádostí s požadovanou dotací v hodnotě 2 968 954 837 Kč. Doporučeno k další administraci je 1 789 žádostí, dalších 235 je v kategorii Náhradník. Nedoporučeno zůstalo 350 žádostí. 7 žádostí o dotaci bylo vyřazeno z administrace z důvodu jejich stažení ze strany žadatele.

Přehled zaregistrovaných Žádostí o dotaci 8. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (8. 10. – 29. 10. 2019) – s informací o průběhu příjmu naleznete ZDE.

Podzimní kolo PRV bylo zaměřeno na investice do potravinářských a lesnických podniků, projekty na diverzifikaci příjmů zemědělců, vzdělávání i projekty spolupráce. Největší zájem projevili žadatelé o pořízení lesnické techniky a technologie a investice do zpracovatelských provozů. Nejvíce žádostí obdržel SZIF, který je administruje, v brněnském regionu, velký zájem byl dále v Jihočeském kraji.

SZIF na projektová opatření PRV za programové období 2014–2020 doposud vyplatil přibližně 13,7 miliardy korun.