logo 201 consulting logo

Agentura pro podnikání a inovace

Ve středu 1. června 2016 zahájila svou činnost Agentura pro podnikání a inovace. Státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR je implementační agenturou pro podporu podnikání a inovací ze strukturálních fondů EU. Administruje Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) 2014-2020.

Agentura pro podnikání a inovace API vznikla oddělením jedné divize od agentury CzechInvest. Důvodem bylo efektivnější a plynulejší čerpání evropských dotací. Agentura CzechInvest nadále pokračuje ve své hlavní aktivitě, tedy zprostředkovávání investic do České republiky.

Hlavním cílem nadále zůstává podpora a rozvoj českého podnikatelského a investičního prostředí. Vedle jednání s investory API spolupracuje a propojuje dotčené strany v široké škále oblastí. Od začínajících podnikatelů, start-upů, přes regionální partnery včetně místní samosprávy až po akademickou sféru a výzkumně-vývojovou infrastrukturu.

Podrobnější informace o příčinách této změny a jejích důsledcích pro vás a vaši činnost najdete zde.