logo 201 consulting logo

Aktualizace metodiky výpočtu finančního zdraví

| SZIF | Ministerstvo zemědělství informuje o zveřejnění aktualizované Metodiky výpočtu finančního zdraví. Aktualizace Metodiky byla provedena na základě zkušeností z 1. kola příjmu žádostí, kdy byly ze strany žadatelů vznášeny dotazy, resp. požadavky na lepší specifikaci postupu výpočtu finančního zdraví. Aktualizace Metodiky je formálního charakteru.