logo 201 consulting logo

AKTUÁLNÍ DOTACE Z EU - KONEC PROGRAMOVÉHO OBDOBÍ OP PIK

Aktuální možnosti pro získání DOTACE PRO ROZVOJ VAŠÍ SPOLEČNOSTI.

Vážení obchodní přátelé,

dovoluji si Vás informovat, jaké dotační tituly plánuje Ministerstvo průmyslu a obchodu v rámci končícího programového období 2014 – 2020 ještě v letošním roce vyhlásit.

Od listopadu bude pošesté otevřen oblíbený program ÚSPORY ENERGIE. Do způsobilých výdajů je možné zahrnout investice spojené se snížením energetické náročnosti budovy včetně výměny technologie. Zásadní podmínkou zde ale je, že se musí jednat o výměnu starých strojů za nové  – energeticky úspornější. Míra dotace je tady u všech velikostí firem vyšší o 5 % než u ostatních programů. Malý podnik může žádat až o 50% podporu.

Pro malé a střední podniky bude na konci roku vyhlášený program TECHNOLOGIE – Průmysl 4.0, který podporuje kromě posunu v digitalizaci malých a středních firem, také rozvoj automatizace. Důležitou podmínkou je, aby v případě pořízení strojů bylo součástí projektu také rozšíření stávající verze informačního systému nebo pořízení úplně nového. Taková skladba způsobilých výdajů zaručí vyšší bodový zisk při hodnocení.

Pro firmy, které plánují digitální transformaci podnikových systémů a nová ICT řešení bude vyhlášený program ICT a sdílené služby, který umožní firmám investovat do SW, HW i služeb expertního poradenství pro návrh, implementaci a řízení ICT v podniku.

Pro firmy, které ukončí vývoj a budou chtít podpořit uvedení na trh nového výrobku, bude otevřen rovněž ve čtvrtém kvartálu program INOVACE. Na podporu výzkumu a vývoje pak mohou žadatelé počítat i s otevřením programů APLIKACE a POTENCIÁL.

Více informací o aktuálních dotačních programech naleznete ZDE (formát pdf).

V závěru bych ráda uvedla, že prakticky u všech zmíněných dotačních titulů bude nastavena doba realizace až do začátku roku 2023. Doporučuji tedy váhajícím žadatelům letos podat žádost o dotaci a zahájit projekt až v následujícím příznivějším období.

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit. Máme pro Vás nachystanou zajímavou nabídku na naše poradenské služby.

Těším se na spolupráci.

S úctou

Ing. Pavlína Torhanová

jednatelka společnosti