logo 201 consulting logo

APLIKACE - IV. Výzva

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo ve středu 2. srpna 2017 Výzvu IV programu Aplikace.

Jste podnikatelským subjektem či organizací pro výzkum a šíření znalostí a máte v plánu realizovat průmyslový výzkum a experimentální vývoj? Jestliže ano, potom je program Aplikace určen právě pro Vás.

Příjem Žádostí o podporu probíhá od 3. 8. 2017 (9:00 hod.) do 30. 11. 2017 (23:59 hod.).

Kdo může žádat (příjemci podpory):

  • podnikatelské subjekty, organizace pro výzkum a šíření znalostí

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

  • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 50 mil. Kč
  • podíl aktivit podnikatelských subjektů na celkových aktivitách projektu (způsobilých výdajích) musí být minimálně 50%
  • maximální míra podpory za celý projekt je omezena na 70 %

Pro bližší informace k programu APLIKACE pokračujte kliknutím zde.

Text Výzvy včetně jejích příloh je k dispozici na webových stránkách Agentury pro podnikání a inovace zde a na webu Ministerstva průmyslu a obchodu zde.