logo 201 consulting logo Budujeme hrdé Česko

APLIKACE – VII. Výzva - PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ

Cílem programu je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo v pátek 27. září 2019 Výzvu VII. programu podpory Aplikace.

Datum zahájení příjmu Žádostí o podporu: 16. 10. 2019

Datum ukončení příjmu Žádostí o podporu: 15. 1. 2020

Cílem programu je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.

Minimální výše dotace ve výši 1 mil. Kč.

Maximální výše dotace ve výši 40 mil. Kč bez účinné spolupráce a 80 mil. Kč s účinnou spoluprací..

Alokace výzvy činí 3 mld. Kč z toho 0,5 mld. Kč pro velké podniky bez omezujících podmínek. 

Podíl aktivit podnikatelských subjektů na celkových aktivitách projektu (způsobilých výdajích) musí být minimálně 50 %. Maximální míra podpory za celý projekt je omezena na 70 %.

Více informací o programu naleznete zde. Text samotné Výzvy naleznete zde.