logo 201 consulting logo Budujeme hrdé Česko

Blíží se termín ukončení 4. kola Programu rozvoje venkova

Žádosti o dotaci přijímá SZIF prostřednictvím Portálu Farmáře pouze do 24. dubna do 13 hodin !!! V případě zájmu o níže uvedené programy nás obratem kontaktujte.

V rámci 4. kolo příjmu žádostí budou podpořeny tyto operace:

 • 1.1.1 Vzdělávací akce, 1.2.1 Informační akce,
 • 4.3.2 Lesnická infrastruktura,
 • 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců,
 • 6.4.1 Investice do nezemědělských činností,
 • 6.4.2 Podpora agroturistiky,
 • 6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů,
 • 8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi,
 • 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích, 8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin,
 • 8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven,
 • 16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské výrobě a
 • 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů.

Více informací k výši stanovené alokace pro jednotlivé operace naleznete zde.