logo 201 consulting logo

Centralizovaná databáze výběrových řízení

Cílem databáze je centralizovat místo pro uveřejňování vybraných informací k zakázkám vyhlašovaných podle pravidel PpVD a zjednodušit tak orientaci potenciálních dodavatelů u subjektů, které čerpají dotace z OP PIK.

1. 10. 2020 vstupují v účinnost aktualizovaná Pravidla pro výběr dodavatele (PpVD). Ta obsahují novou povinnost uveřejňovat vybrané informace k zakázkám v databázi výběrových řízení, kterou naleznete na stránkách API zde. Všem žadatelům a příjemcům podpory v OP PIK, kterým tato povinnost vznikne, doporučujeme se s databází seznámit a výběrová řízení zde zveřejňovat již nyní.

Výběrová řízení se v této databázi musí zveřejňovat nejpozději v den zahájení výběrového řízení. Za splnění této povinnosti je považováno, pokud ke zveřejnění informací dojde nejpozději následující den po zahájení výběrového řízení.

Žadatelům a příjemcům, kteří v rámci svých projektů nemají povinnost realizovat výběrová řízení či je realizují dle jiných pravidel (např. v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek), povinnost zveřejňovat výběrová řízení v této databázi nevzniká.