logo 201 consulting logo

COUNTRY FOR THE FUTURE - Příjem žádostí končí 31. března

Hlavním cílem programu je zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků prostřednictvím propojení spolupráce mezi akademickou sférou, podnikatelským sektorem, inovačním prostředím a většího využití výsledků výzkumu a vývoje do praxe.

Podporované aktivity

Realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.

Podprogram „Inovace do praxe“

Způsobilé výdaje

Do způsobilých výdajů je možné zahrnout náklady na pořízení výrobních technologií či náklady na zpracování žádosti – pouze však v režimu de minimis. Dále pak osobní náklady na výzkumné pracovníky, náklady na nástroje, potřebné vybavení související s projektem, poradenské a podpůrné služby výzkumného charakteru.

Definice žadatele

Žadatel musí být právnická osoba.

Výše dotace

Maximální výše dotace ve výši 25 mil. Kč.

Maximální procentuální výše podpory 50 %.

Více informací k programu naleznete ZDE.