logo 201 consulting logo

Dělení CzechInvestu: Nová Agentura pro podnikání a inovace zjednoduší čerpání evropských fondů

Agentura pro podnikání a inovace (API) zahajuje svoji činnost.

Dne 1. června 2016 vznikla Agentura pro podnikání a inovace (API). Tato státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu bude mít na starosti implementaci podpory podnikání a inovací ze strukturálních fondů EU. Zajišťovat bude administraci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) 2014-2020.

Nová agentura vznikla oddělením jedné divize, konkrétně Divize Strukturální fondy, od agentury CzechInvest. Její pracovníci mají tudíž letité zkušenosti se zajišťováním podpory podnikání a inovací ze strukturálních fondů EU, a ve své činnosti tak budou plynule pokračovat. Jen pod hlavičkou nové agentury. CzechInvest bude pokračovat ve své hlavní aktivitě, tedy zprostředkovávání investic do České republiky.

Na 140 pracovníků nové agentury nadále sídlí v budově v Žitné ulici v Praze 2, a protože agentury CzechInvest a API spolu budou i nadále úzce spolupracovat, zástupci API jsou přítomni i v regionálních kancelářích CzechInvestu v každém krajském městě České republiky.