logo 201 consulting logo

DOPORUČENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI 3. KOLA PRV

Státní zemědělský intervenční fond dne 24. listopadu 2016 doporučil na základě finanční částky stanovené Ministerstvem zemědělství celkem 4.064 žádostí o dotaci 3. kola příjmu žádostí za více než 6,3 miliardy korun.

U programu 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství bylo Ministerstvem zemědělství ČR zařazeno do kategorie Doporučen celkem 422 žádostí a 76 do kategorie Čekatel. Žádosti v kategorii Čekatel budou administrovány až v rámci standardních termínů 4. kola příjmu žádostí.

Seznam všech schválených projektů naleznete zde.