logo 201 consulting logo

Doporučení žádostí o dotaci v rámci 4. kola PRV

Státní zemědělský intervenční fond dne 18. května 2017 provedl doporučení Žádostí o dotaci v rámci 8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven.

Celkově bylo zaregistrováno 115 žádostí z celé ČR. 68 Žádostí bylo zařazeno do kategorie Doporučen,
20 do kategorie Náhradník a 27 do kategorie Nedoporučen.

Přehled všech žadatelé naleznete zde.

Žadatelé, jejichž Žádosti o dotaci byly zařazeny v kategorii Doporučen nebo Náhradník, mají předložit na příslušný RO SZIF povinné přílohy, příp. nepovinné přílohy, nejpozději do 70 kalendářních dní od ukončení příjmu žádostí, tj. do 3. 7. 2017. V případě, že přílohy nebudou doloženy v termínu, bude u Žádosti o dotaci ukončena administrace.