logo 201 consulting logo

DOTACE NA NÁKUP ELEKTROMOBILŮ A VYBUDOVÁNÍ DOBÍJEJÍCÍHO MÍSTA

Program Nízkouhlíkové technologie umožňuje v rámci aktuálně otevřené výzvy pořízení osobních a užitkových elektromobilů a výstavbu neveřejné dobíjecí stanice. Způsobilým výdajem je také zpracování studie proveditelnosti, která je nejdůležitější součástí žádosti o podporu. Výše dotace se řídí podle ceny pořízených automobilů, výše dalších výdajů projektu a velikosti společnosti žadatele. Maximální výše dotace je 3 mil. Kč. Zažádat o dotaci mohou podniky na území ČR mimo hl. m. Prahy. Termín ukončení příjmu žádostí je k 31. 7. 2016.