logo 201 consulting logo

DOTACE na STROJE v roce 2020

Aktuální možnosti pro získání DOTACE PRO ROZVOJ VAŠÍ SPOLEČNOSTI. Ministerstvo průmyslu a obchodu nabízí v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST následující dotační tituly:

Vážení obchodní přátelé!

Vzhledem k blížícímu se konci programového období 2014 – 2020 si Vás dovoluji informovat, jaké dotační tituly podporující pořízení technologie má Ministerstvo průmyslu a obchodu v plánu letos vyhlásit.

Dne 17. 2. 2020 byla vyhlášena XI. výzva do programu TECHNOLOGIE pro začínající podniky, založené v období 2015 – 2018. Maximální výše dotace byla navýšena na 1,5 mil. Kč.

Příjem žádostí bude zahájen 9. 3. 2020.

Do konce dubna je otevřen program ÚSPORY ENERGIE, kde je zásadní podmínkou vyměnit starou technologii za novou. Míra dotace je tady nejvyšší. Například malý podnik může získat až 50 % na pořízení nových strojů.

V třetím kvartálu bude opět pro malé a střední podniky otevřen program TECHNOLOGIE – PRŮMYSL 4.0, kde je v případě pořízení strojů nezbytnou podmínkou rozšíření stávající verze informačního systému nebo pořízení nového.

Pro firmy, které ukončí vývoj a budou chtít podpořit uvedení nového výrobku na trh, bude otevřen rovněž v třetím kvartálu program INOVACE.

PROSÍM POZOR!  Dovoluji si upozornit všechny žadatele, kteří jsou právnická osoba, že povinnou přílohou k žádosti o dotaci do všech programů, je tzv. Výpis skutečných majitelů. Jeho vyřízení na Rejstříkovém soudu trvá někdy až 30 dní a celkově může zpomalit celý administrativní proces.

Pokud by Vás zajímaly jiné dotační tituly jako například na rekonstrukci NEMOVITOSTI, pořízení FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY či ELEKTROMOBILU nebo podporu VÝVOJE, neváhejte se na nás také obrátit.

Jsme připraveni Vám zajistit komplexní služby spojené s celkovou administrací projektu.