logo 201 consulting logo

Dotační program TREND - podpora vývoje a výzkumu

Cílem je podpora rozvoje vlastních výzkumných a vývojových kapacit podniků a zvýšení jejich mezinárodní konkurenceschopnosti.

Dovoluji si Vás informovat, že Technologická agentura České republiky (TAČR), která dlouhodobě podporuje výzkum a vývoj, vyhlásí 10. 3. 2021 již v pořadí 4. kolo programu TREND.

Maximální intenzita podpory je až 80 %.

Výše dotace je 1 – 15 mil. Kč.

Do způsobilých výdajů je možné zahrnout osobní náklady na výzkumné pracovníky, náklady na nástroje a potřebné vybavení související s projektem a na externí služby výzkumného charakteru či dodatečné režijní náklady.

Žádat mohou firmy, které nečerpaly v posledních 5 letech přímou a nepřímou podporu na VaV v úhrnu více než 1 mil. Kč.

Rádi Vám poskytneme bezplatné předběžné posouzení Vašeho investičního záměru.

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit.

Pro více informací o programu pokračujte zde.