logo 201 consulting logo

Harmonogram pro rok 2016 - OP PIK

| CI | Pro výzvy plánované vyhlásit až v roce 2016 vydalo Ministerstvo průmyslu a obchodu nový podrobný Harmonogram. Harmonogram je k nahlédnutí zde.