logo 201 consulting logo

Harmonogram výzev OP PIK 2020

Nově aktualizovaný harmonogram OP PIK pro rok 2020.

Dne 11. 8. 2020 byl vydán aktualizovaný plán výzev OP PIK pro letošní rok. Souhrn všech úprav, které byly v harmonogramu výzev uskutečněny, najdete v dokumentu v záložce Přehled provedených změn.

Aktuální verze Harmonogramu výzev OP PIK pro rok 2020 je Vám k dispozici zde. Zde je výběr hlavních úprav.

Přesun výzvy z avíz do harmonogramu:

 • XIII. Výzva Technologie - Průmysl 4.0
 • VI. Výzva Úspory energie
 • V. Výzva Vysokorychlostní internet
 • VIII. Výzva Inovace - Inovační projekt

Změna v alokaci:

 • VII. Výzva Potenciál
 • VIII. Výzva Aplikace
 • VIII. Výzva Inovace - Inovační projekt

Avízo na výzvu zrušeno:

 • XIV. Výzva Technologie pro začínající malé podniky
 • IV. Výzva Školicí střediska
 • VI. Výzva Nemovitosti

Zrušené výzvy:

 • VI. Výzva Nízkouhlíkové technologie - a) Elektromobilita
 • VI. Výzva Nízkouhlíkové technologie - b) Akumulace energie
 • VI. Výzva Nízkouhlíkové technologie - c) Druhotné suroviny
 • VI. Výzva Obnovitelné zdroje energie - a) výstavba větrných elektráren
 • VI. Výzva Obnovitelné zdroje energie - b) instalace elektrických a plynových tepelných čerpadel,
 • VI. Výzva Obnovitelné zdroje energie - c) instalace solárních termických systémů,
 • VI. Výzva Obnovitelné zdroje energie - d) vyvedení tepla ze stávajících výroben elektřiny - bioplynových stanic využívajících bioplyn v bioplynové stanici k výrobě elektřiny a tepla pomocí tepelných rozvodných zařízení do místa spotřeby
 • VI. Výzva Obnovitelné zdroje energie - e) výstavba a rekonstrukce zdrojů KVET z biomasy a vyvedení tepla do výměníkové stanice včetně,
 • VI. Výzva Obnovitelné zdroje energie - f) výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla z biomasy a vyvedení tepla do výměníkové stanice včetně,
 • VI. Výzva Obnovitelné zdroje energie - g) výstavba a rekonstrukce a modernizace malých vodních elektráren (do 10 MWe instalovaného výkonu)
 • VII. Výzva Partnerství znalostního transferu
 • V. Výzva Marketing