logo 201 consulting logo

Inovace - Navýšení alokace Výzvy III.

MPO navyšuje alokaci Výzvy III programu Inovace o 500 mil. Kč na celkovou sumu 5,5 mld. Kč (z původní sumy 5 mld. Kč), přičemž se alokace určená pro velké podniky zvýší z 1 mld. Kč na 1,1 mld. Kč. Na základě tohoto navýšení dojde k efektivnějšímu čerpání financí.

CÍL PROGRAMU

Podpora nákupu strojů a jiného technologického vybavení určeného pro zavedení do výroby inovovaného výrobku či inovovaného procesu. Posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím zvýšení využívání unikátních know-how z větší či menší části vzniklých ve spolupráci s akademickým a výzkumným sektorem, rozšíření know-how firem pro vlastní inovace, zvýšení efektivnosti interních procesů v oblasti řízení inovací, tak aby došlo k nárůstu počtu firem především místního původu v pozici technologických lídrů, k tvorbě a zavádění nových konkurenceschopných produktů na globální trh a posílení schopností firem v oblasti high-tech výroby.

Pro bližší informace o programu pokračujte zde.