logo 201 consulting logo Budujeme hrdé Česko

INOVACE – VII. Výzva - PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ

Jste podnikem, který přichází s novými nápady a uvádí do výroby a následně na trh inovované výrobky, technologie nebo služby? Uvažujete o zlepšení organizačních nebo marketingových firemních procesů? Pokud ano, právě pro Vás je určen program Inovace – Inovační projekt.

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo v pátek 27. září 2019 Výzvu VII. programu podpory Inovace.

Datum zahájení příjmu Žádostí o podporu: 15. 10. 2019

Datum ukončení příjmu Žádostí o podporu: 15. 1. 2020

Cílem programu je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím zvýšení využívání unikátních know-how z větší či menší části vzniklých ve spolupráci s akademickým a výzkumným sektorem, rozšíření know-how firem pro vlastní inovace, zvýšení efektivnosti interních procesů v oblasti řízení inovací tak, aby došlo k nárůstu počtu firem především místního původu v pozici technologických lídrů, k tvorbě a zavádění nových konkurenceschopných produktů na globální trh a posílení schopností firem v oblasti high-tech výroby. Podporovány budou inovace vyšších řádů, konkrétně pak inovace VI. řádu a vyšší.

Minimální výše dotace ve výši 1 mil. Kč.

Maximální výše dotace ve výši 75 mil. Kč.

Procentuální výše podpory je odvozena od velikosti podniků:

45 % ze způsobilých výdajů pro malé, 35 % ze způsobilých výdajů pro střední podniky a 25 % ze způsobilých výdajů pro velké podniky.

Alokace výzvy činí 3 mld. Kč. 

Více informací o programu naleznete zde. Text samotné Výzvy naleznete zde.