logo 201 consulting logo

INOVACE – VIII. Výzva - prodloužení příjmu žádostí

MPO informovalo o nové změně harmonogramu VIII. Výzvy programu Inovace.

Z důvodu aktuální situace související s původními opatřeními a následky epidemie Covid-19 je u VIII. Výzvy programu Inovace prodloužena doba příjmu žádostí o podporu o 3 měsíce, a to z původního termínu 29. 1. 2021 do 30. 4. 2021. 

Zároveň také došlo k navýšení alokace výzvy o 1,5 mld. Kč, tedy celkově na 3 mld. Kč.

Více o programu naleznete zde.