logo 201 consulting logo

IV. Výzva operačního programu Rybářství - 3. 5. až 17. 5. 2016

| SZIF | V květnu bude spuštěna čtvrtá výzva OP Rybářství. Příjem žádostí bude probíhat od 3. 5. 2016 od 9 hod. a končí 17. 5. 2016 ve 13 hod. Na Portálu farmáře bude Žádost o podporu žadatelům zveřejněna nejpozději dne 19. 4. 2016.

Ve čtvrté výzvě lze zažádat o podporu v následujících opatřeních: 2.2. Produktivní investice do akvakultury, záměr b) Diverzifikace akvakultury – podpora diverzifikace činností podniků akvakultury prostřednictvím rozvoje doplňkových aktivit, tj. rozšíření možností a příjmů podnikatelů v akvakultuře o další formy podnikání, včetně cestovního ruchu s nabídkou rybaření, environmentálních služeb v oblasti akvakultury nebo vzdělávacích činností v oblasti akvakultury. Opatření 2.3. Podpora nových chovatelů – opatření je zaměřeno na podporu investic souvisejících se zřizováním podniků akvakultury nově začínajícími chovateli.