logo 201 consulting logo

KONČÍCÍ IX. VÝZVA - TECHNOLOGIE - Průmysl 4.0

Příjem Žádostí o podporu probíhá již pouze do 13. 6. 2019.

Program podporuje pořízení nových technologických zařízení a vybavení a propojení pořizovaných nebo stávajících technologií autonomní obousměrnou komunikací. Podporu nelze poskytnout na prostou obnovu stávajícího strojního zařízení s nulovým stupněm inovace.

Příjem Žádostí o podporu probíhá od 11. 3. 2019 (10:00 hod.) do 13. 6. 2019 (10:00 hod.).

Minimální výše dotace ve výši 1 mil. Kč.

Maximální výše dotace ve výši 20 mil. Kč.

Procentuální výše podpory 45 % způsobilých výdajů u malých podniků a max. 35 % způsobilých výdajů u středních podniků.

Způsobilé výdaje na VÝROBNÍ TECHNOLOGIE mohou tvořit MAXIMÁLNĚ JEDNU TŘETINU z celkových způsobilých výdajů, ostatní výdaje musí být na NEVÝROBNÍ TECHNOLOGIE.

Více informací k programu naleznete zde.
Text Výzvy a její přílohy jsou k dispozici na webu API zde.