logo 201 consulting logo

Končící platnost certifikátu pro podpis aplikace MS2014+

Z důvodu končící platnosti certifikátu pro podpis aplikace bude od pondělí 27. 6. 2016 v rámci aktualizační instalace MS2014+ nasazena nová verze nástroje TescoSW Elevated Trust Tool.

Pro fungující podepisování certifikátem z úložiště certifikátů je nutné, aby si žadatelé přeinstalovali nástroj TescoSW Elevated Trust Tool. Postup je uveden zde pod volbou HW a SW požadavky v levé navigační liště.