logo 201 consulting logo

MARKETING - VYHLÁŠENÍ VÝZVY III.

Ve čtvrtek 21. prosince 2017 vyhlásilo MPO Výzvu III programu podpory Marketing.

Cílem Výzvy je posílení růstových motivací malých a středních podniků (dále také „MSP“), jejich schopnosti a marketingové připravenosti nacházet nové trhy mimo ČR (územně i produktově), vstupovat na ně a udržet se na nich. S tím souvisí zvýšená schopnost mezinárodní expanze, rozšiřování exportní působnosti, výrobních a prodejních aktivit.

Příjem Žádostí o podporu bude zahájen k datu 15. ledna 2018.

Více informací o programu naleznete zde.

Text Výzvy a její přílohy jsou k dispozici na webu API zde.