logo 201 consulting logo

Mimořádná opatření pro ovoce a zeleninu se vyhlašují již potřetí

Vzhledem ke stále trvajícímu zákazu dovozu některých produktů, včetně ovoce a zeleniny, z Unie do Ruska a jeho další rozšíření i na Turecko jsou spuštěna další dočasná mimořádná podpůrná opatření, která bude administrovat SZIF.

Podpora na mimořádná opatření se vztahuje na činnosti prováděné v období od 1. 7. 2016 do vyčerpání stanoveného množství nebo do 30. 6. 2017, podle toho, co nastane dříve. O podporu mohou žádat organizace producentů i producenti daných produktů. Stejně jako v předchozích letech je třeba, aby pěstitelé výše uvedených produktů doručili SZIF vyplněný formulář „Předběžné oznámení / Žádost o provedení kontroly na místě“ o záměru provést některé ze tří uvedených opatření. U všech žadatelů proběhnou kontroly na místě, a to do 7 kalendářních dnů od doručení oznámení Fondu.

Po předběžném oznámení / Žádosti o provedení kontroly na místě je třeba do 31. 7. 2017 zaslat žádost o výplatu. Samotná výplata pak proběhne do 30. 9. 2017.