logo 201 consulting logo

Ministr Jurečka - Zemědělce v živočišné výrobě letos podpoříme až 4 miliardami

Celkově až čtyři miliardy korun mohou letos nad rámec běžných prostředků získat zemědělci v živočišné výrobě. MZe aktuálně přidalo z vlastního rozpočtu dalších 500 milionů korun na kompenzace způsobené loňským suchem zemědělcům v živočišné výrobě.

V polovině tohoto roku už bylo vyplaceno chovatelům dojnic a prasnic 604 milionů korun formou mimořádné kompenzační platby. Do konce roku by měli dostat dalších 2,9 miliardy korun, z toho 900 milionů jako vratku spotřební daně z pohonných hmot využitých v živočišné výrobě, 850 milionů ve dvou nových dotačních titulech pro chovatele dojnic a 1,1 miliardy korun na kompenzacích škod na krmných plodinách způsobených loňským suchem.

Podpory do živočišné výroby v roce 2016:

  • Kompenzace chovatelům dojnic a prasnic - 604 mil. Kč
  • Kompenzace za sucho v roce 2015 - 1 100 mil. Kč
  • Zelená nafta v živočišné výrobě - 900 mil. Kč
  • Národní dotační programy 19.A. a 20.A. - 850 mil. Kč
  • Druhý balíček pro chovatele z EU - 550 mil. Kč
  • Celkem 4 004 mil. Kč