logo 201 consulting logo

MOŽNOSTI PODPORY PRO PODNIKATELE

Dne 14. dubna bude zahájen dotační program TECHNOLOGIE COVID 19 s minimální alokací 300 mil. Kč. O podporu až do výše 20 mil. Kč budou moci žádat malí a střední podnikatelé.

Na základě předběžných informací bude možné do způsobilých výdajů zahrnout zpětně i výdaje datované od 1. února 2020. Podpora se bude převážně věnovat pořízení hmotného majetku. Míra dotace se plánuje až na 50 % a minimální výše bude 250 tis. Kč. Ministerstvo přislíbilo rychlé vyhodnocení, a to v rámci několika týdnů.

Dále česká vláda schválila program CZECH RISE UP – Chytrá opatření proti COVID-19, s cílem podpořit rychlé zavedení nových řešení, která mohou pomoci s bojem proti koronaviru, zmírnit dopady dalšího šíření a následky této krize řešit. Program podpoří projekty firem, včetně start-upů, případně i dalších institucí, prostřednictvím financování nákladů potřebných pro rychlé uvedení řešení do praxe. Příkladem může být nový plicní ventilátor či aplikace usnadňující logistiku. Ministerstvo průmyslu a obchodu společně s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou plánuje zahájit příjem žádostí o bezúročný úvěr či záruku pro podnikatele zasažené koronavirem v rámci programu COVID II.

Nebojte se v letošním roce také podat žádost o dotaci a Vaší investici realizovat pak až v následujících letech! Například v programu ÚSPORY ENERGIE s prodlouženým příjmem žádostí do 29. 5. 2020, přes který můžete realizovat úsporná opatření včetně výměny starého stroje za nový, je stanovený nejzazší možný termín pro ukončení projektu až na 30. 4. 2023. 

Program TECHNOLOGIE pro začínající podniky dále pokračuje a program se možná bude opakovat i na podzim. 

Více informací o aktuálně běžících dotačních programech: