logo 201 consulting logo

NA PODPORU BYDLENÍ JE PŘIPRAVENO V PŘÍŠTÍM ROCE 411 MILIONŮ KORUN

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu na předkládání žádostí o dotaci z programu Podpora bydlení. V celkem čtyřech podprogramech lze žádat o prostředky na regeneraci sídlišť, vznik podporovaných bytů, výměnu olověných rozvodů nebo pořízení výtahu a bezbariérových přístupů do bytových domů. Žádosti je možné podávat od 18. října 2016. 

„Dotace budou poskytovány na zvýšení dostupnosti bydlení a také jeho kvalitu. V praxi to pak bude znamenat, že obce mohou získat podporu na výstavbu a rekonstrukci dopravní a technické infrastruktury nebo třeba na úpravu odpočinkových a rekreačních ploch na sídlišti. Pro vlastníky, spoluvlastníky bytových domů a společenství vlastníků jednotek na výměnu olovněných rozvodů či na výstavbu výtahů a bezbariérové úpravy umožňující lepší přístup do bytového domu. Výzva bude otevřena až do třicátého prosince, žadatelé by však rozhodně neměli podcenit čas určený na přípravu projektu,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Jedná se o následující soubor podprogramů:
Podpora regenerace sídlišť
Podporované byty
Podpora výměny domovních olověných rozvodů
Bytové domy bez bariér
 
Projekt je nutné podat nejpozději do 30. 12. 2016.