logo 201 consulting logo Budujeme hrdé Česko

Navýšení alokace - Aplikace a Nemovitosti

Navýšení alokace u VI. Výzvy programu Aplikace a snížení bodové hranice pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. K navýšení také dojde u III. Výzvy programu Nemovitosti.

Z důvodu vysokého počtu podaných žádostí o podporu ve VI. Výzvě programu Aplikace o navýšení alokace z původních 1,6 mld. Kč na částku 2,6 mld. Kč.

Současně se znamuje, že úspěšným žadatelům, jejichž projekty obdržely 64 a více bodů, budou vydávána Rozhodnutí o poskytnutí dotace před ukončením hodnocení všech projektů této výzvy.

Ve III. Výzvě programu Nemovitosti jde o navýšení stávající alokace, tj. 1,4 mld. Kč, na 1,88 mld. Kč.