logo 201 consulting logo

Navýšení alokace - Nemovitosti Výzva II.

Na základě výrazného převisu kvalitních projektů ve Výzvě II. programu Nemovitosti o navýšení stávající alokace, tj. 950 mil. Kč, na 1,7 mld. Kč.

Výše uvedený limit se automaticky zvýší v případě, pokud v pořadí projektů seřazených dle bodového hodnocení budou za posledním projektem, na který vystačí navýšená alokace, následovat další projekty se stejným počtem bodů tak, aby i tyto projekty byly při zachování rovného přístupu k projektům totožné kvality plně podpořeny.

Více k programu Nemovitosti naleznete zde.