logo 201 consulting logo

Navýšení alokace programu Aplikace

Řídicí orgán OP PIK rozhodl o navýšení alokace I. Výzvy programu Aplikace o 2 mld. Kč, z nichž 400 mil. Kč bude určeno pro velké podniky. Z nově stanovené celkové alokace I. Výzvy programu Aplikace (4 mld. Kč) bude pro velké podniky určena podpora do výše 1,2 mld. Kč.