logo 201 consulting logo

Navýšení alokace u programů TECHNOLOGIE III. a ICT a sdílené služby I.

Řídicí orgán OP PIK rozhodl na základě výrazného převisu kvalitních projektů v níže uvedených kolových výzvách k předkládání projektů o navýšení alokace uvedené ve vyhlášených výzvách Technologie III. a ICT a sdílené služby I.

Navýšení u jednotlivých programů:

  • plánovaná alokace výzvy Technologie III., oznámená dne 15. 12. 2015 ve výši 1,5 mld. Kč se navyšuje na celkové 3,0 mld. Kč, s ohledem na téměř čtyřnásobný požadavek na dotační prostředky z předložených žádostí o podporu;

  • plánovaná alokace výzvy ICT a sdílené služby I., oznámená dne 29. 5. 2015 ve výši 1,5 mld. Kč senavyšuje na celkové 2,25 mld. Kč, s ohledem na téměř dvojnásobný požadavek na dotační prostředky z předložených žádostí o podporu.

Výše uvedené nové limity (3,0 mld. Kč pro Technologie III. a 2,25 mld. Kč pro ICT a sdílené služby I.) se automaticky zvýší v případě, jestliže v pořadí projektů seřazených podle bodového hodnocení budou za posledním projektem, na který bude dostačovat navýšená alokace, následovat další projekty se stejným počtem bodů tak, aby i tyto projekty byly při zachování rovného přístupu k projektům totožné kvality plně podpořeny.

Přehled podpořených projektů včetně celkové sestavy projektů, které kladně prošly hodnocením, bude za všechny výzvy, s uvedením bodového hodnocení, transparentně vyvěšen na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu jako poskytovatele dané dotace bezprostředně po celkovém ukončení hodnocení projektů v daných výzvách a ověření dosažených výsledků Výběrovou komisí. Zdroj: MPO.