logo 201 consulting logo

Navýšení alokace výzvy Potenciál I. a zrušení vyhlášené výzvy Potenciál II.

Řídicí orgán OP PIK rozhodl po projednání s Národním orgánem pro koordinaci (tj. Ministerstvem pro místní rozvoj) a souhlasu vedení Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 25. 8. 2016 o navýšení alokace současné I. výzvy na 2.920.000.000 Kč, z čehož 40 % (tj. 1,168 mld. Kč) je předurčeno pro úspěšně hodnocené projekty velkých firem a 60 % (tj. 1,752 mld. Kč) pro úspěšně hodnocené projekty malých a středních firem.

S ohledem na toto aktuálně schválené rozhodnutí, které vede k výraznému navýšení alokace výzvy Potenciál I., Řídicí orgán OP PIK ruší výzvu Potenciál II., vyhlášenou mimořádně dne 31. 7. 2016 s alokací 1,5 mld. Kč a s plánovaným příjmem žádostí o podporu od 15. 9. 2016 od 8.00 hod. Žadatelé, kteří připravovali své projektové žádosti do této rušené druhé výzvy, budou mít příležitost uplatnit své žádosti o dotaci v rámci plánované "řádné" výzvy Potenciál III., která bude vyhlášena na přelomu září/října 2016, s příjmem žádostí ještě v průběhu letošního roku.