logo 201 consulting logo Budujeme hrdé Česko

NEMOVITOSTI Výzva III. - příjem žádostí

UPOZORŇUJEME, že příjem Žádostí o dotaci bude zahájen již 22. 10. 2018 v 10:00 hod.

Příjem žádostí o podporu ve Výzvě III. programu Nemovitosti bude zahájen již 22. října 2018 v 10:00.

Vzhledem k očekávanému velkému zájmu o tuto výzvu Vám přinášíme několik důležitých informací, které mohou usnadnit podání žádosti o podporu. 

  • Žádost o podporu v IS KP14+ je zpřístupněna od 22. 6. 2018. Ještě před samotným zahájením příjmu žádostí tak můžete žádost kompletně vyplnit, nahrát veškeré přílohy, elektronicky podepsat a žádost finalizovat. V okamžiku zahájení příjmu pak můžete žádost pouze odeslat.
  • Vzhledem ke změně ve vyplňování žádostí v sekci veřejná podpora doporučujeme žadatelům, kteří dokončili přípravu podání žádosti před 1. 10. 2018, provést kontrolu, zda žádost nyní nehlásí chybné vyplnění této záložky.
  • Žádosti budou hodnoceny v pořadí, v jakém budou přijaty.
  • Příjem žádostí o podporu může být zastaven při dosažení dvojnásobku požadované dotace v přijatých žádostech, nejdříve však po 14 dnech (tj. 5. 11. 2018 v 10:00) od zahájení příjmu.
  • Žádosti bez požadovaných příloh, budou muset být zamítnuty. Následné podání nové žádosti doplněné o všechny požadované přílohy pak bude znamenat posun v pořadí žádosti dle data a času přijetí této žádosti.

Více k programu nalezte také zde.