logo 201 consulting logo

Nízkouhlíkové technologie – Akumulace energie – Výzva IV

Máte v plánu pořídit moderní akumulátory pracující na principu Lithium-Ion, Sodík-Síra, superkapacitory, průtokové baterie? Nebo setrvačníky či akumulaci energie založenou na stlačeném vzduchu? Do způsobilých výdajů projektu můžete započítat investiční výdaje na pořízení i instalaci technologie akumulace energie.

Dotace se poskytuje na zavádění inovativních technologií akumulace energie ať už na bázi chemického či fyzikálního principu, jako je akumulace elektřiny v rámci inteligentních sítí nebo v budovách, akumulace tepla a chladu v budovách či aplikace vodíkových technologií. 

Pro malé podniky je připravena dotace ve výši 80 %, pro střední 70 % a pro velké 60 % způsobilých výdajů. Nejnižší částka dotace, o kterou lze žádat, je stanovena na 50 tisíc korun. Protože je podpora poskytována v režimu de minimis, maximální výše dotace je omezena limitem veřejné podpory de minimis.

Žádosti o podporu jsou přijímány od 3. 12. 2018 (8:00) do 31. 5. 2019 (24:00).

Pro více informací o programu pokračujte zde.