logo 201 consulting logo Budujeme hrdé Česko

Nízkouhlíkové technologie - nové výzvy

Podpora konkurenceschopnosti podniků a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím zaváděním inovativních technologií v oblasti elektromobility, obnovitelných zdrojů energie, nakládání s energií a využití druhotných surovin.

V pátek 30. listopadu 2018 byly vyhlášeny čtyři nové Výzvy programu Nízkouhlíkové technologie:

  • Nízkouhlíkové technologie – Akumulace energie
  • Nízkouhlíkové technologie – Druhotné suroviny
  • Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita
  • Nízkouhlíkové technologie – Úprava bioplynu na biometan a jeho vtláčení do sítě 

Datum zahájení příjmu Žádostí o podporu: 3. 12. 2018

Datum ukončení příjmu Žádostí o podporu: 31. 5. 2019 (pro záměr B) k 30. 9. 2019)

Více informací k programu naleznete zde.
Text Výzvy a její přílohy jsou k dispozici na webu API zde