logo 201 consulting logo

Nízkouhlíkové technologie – V. Výzva

Dne 6. ledna 2020 byl zahájen příjem žádostí do tří výzev v programu Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita, Akumulace energie a Druhotné suroviny. Příjem žádostí potrvá do 28. května 2020.

Žádosti o podporu jsou přijímány od 6. 1. 2020 do 28. 5. 2020.

A) Elektromobilita

Program podporuje zavádění elektromobilů a dobíjecích stanic u podnikatelských subjektů pro vlastní potřebu s pravidelným denním nájezdem. Elektromobilem se v této výzvě rozumí typy vozidel BEV – battery electric vehicle (bateriové elektrické vozidlo) a EREV – extended-range electric vehicle (elektrické vozidlo s prodlouženým dojezdem). Podporované kategorie silničních vozidel:
- L6e a L7e (čtyřkolky)
- M1 (osobní) s pořizovací cenou MAX. do 1 250 000,- Kč bez DPH
- M2 a M3 do 7,5t (minibus)
- N1 a N2 do 12t (nákladní)

Pořízení neveřejných (rychlo) nabíjecích stanic v rámci podnikatelského areálu pro vlastní potřebu pro elektromobily s možností doplnění nabíjecí stanice o baterii a FVE, za předpokladu, že baterie i FVE je součástí nabíjecí stanice.

B) Akumulace energie

Inovativní projekty na zavádění technologií akumulace energie na bázi chemického principu či fyzikálního principu (např. akumulace elektřiny v rámci inteligentních sítí nebo v budovách, akumulace tepla a chladu v budovách, aplikace vodíkových technologií, včetně instalace akumulátorů). Pořízení kompaktních nabíjecích stanic s využitím akumulace energie pro efektivní rozvoj elektromobility s možností instalace integrovaného akumulátoru přiměřeného výkonu odpovídající kapacitě akumulace energie.

C) Druhotné suroviny

Zavádění technologií k získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro další využití v průmyslové výrobě např. z použitého papíru, skla, kovů, pneumatik, textilu, plastů, stavebních a demoličních odpadů, vedlejších energetických produktů a řady dalších výrobků s ukončenou životností.

Zavádění inovativních technologií, kterými se budou z použitých výrobků získávat efektivním způsobem cenné druhotné suroviny; na výrobu inovativních výrobků vyrobených z druhotných surovin, včetně náhrad primárních zdrojů druhotnými surovinami tam, kde je to ekonomicky výhodné.

Pro více informací o programu pokračujte zde.