logo 201 consulting logo

Nízkouhlíkové technologie – VI. Výzva

MPO vyhlásilo Výzvu VI. programu podpory Nízkouhlíkové technologie - Úprava bioplynu na biometan a jeho vtláčení do sítě. Řídící orgán OP PIK stanovil alokaci ve výši 100 mil. Kč.

Cílem výzvy je podpora konkurenceschopnosti podniků a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím zaváděním inovativních technologií v oblasti obnovitelných zdrojů energie a nakládání s energií. Zvýšení využití efektivnějších a spolehlivějších nízkouhlíkových technologií, které se zatím v ČR běžně neuplatňují.

Žádosti o podporu jsou přijímány od 15. 7. 2020 do 18. 12. 2020.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

  • technologie na úpravu bioplynu na biometan a jeho vtláčení do distribuční sítě
  • technologie na úpravu bioplynu na biometan a jeho plnění v rámci místní infrastruktury

Kdo může žádat (příjemci podpory):

  • podniky všech velikostí
  • žadatelem mohou být i podniky vlastněné až ze 100 % veřejným sektorem

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

  • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 500 tis. Kč a maximálně do výše 35 mil. Kč
  • výše podpory bude odpovídat rozdílu mezi způsobilými náklady a provozním ziskem z investice

Více informací o programu naleznete zde. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Text Výzvy programu naleznete zde.