logo 201 consulting logo

Nová pravidla pro realizaci Výběrových řízení v OPPIK

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, vydal dne 2.1.2018 aktualizovaný dokument Pravidla pro výběr dodavatelů s účinností od 15.1.2018.

Naši pracovníci jsou připraveni Vám poskytnout plný servis při realizaci Vašeho výběrového řízení v jakémkoliv programu z OPPIK. V případě potřeby zpracování Zadávací dokumentace či Protokolu o otevírání, posouzení a hodnocení nabídek, nás neváhejte kontaktovat. Jsme připraveni vyhotovit dokumentaci pro celou Vaši zakázku včetně kontroly Kupní smlouvy.

Zde představujeme nejdůležitější změny v pravidlech:

  • Na straně 2 bylo upraveno schéma postupu dle PpVD či ZZVZ z důvodu změny finančních limitů pro veřejné zakázky a koncese platných od 1.1.2018.
  • V bodě 15 byly zpřesněny podmínky k účasti poddodavatelů.
  • Byl odstraněn dřívější bod 42, který zakazoval podpis smlouvy s účastníkem, který se podílel na zadání daného výběrového řízení.
  • Byla vytvořena samostatná kapitola ke střetu zájmů.

Aktualizovaná verze dokumentu s účinností od 15. ledna 2018, včetně verze revizní, je k dispozici na webových stránkách Agentury pro podnikání a inovace v sekci Výběr dodavatele