logo 201 consulting logo

Nový program podpoří zárukami a úvěry malé a střední podniky

Cílem programu je usnadnit malým a středním podnikatelům přístup k bankovním úvěrům na realizaci jejich podnikatelských projektů pro zahájení a další rozvoj jejich podnikání, zvyšování podnikatelské aktivity ve státem podporovaných regionech a také přispívat k rozvoji sociálního podnikání.

Vláda schválila nový program záruk a úvěrů Expanze pro malé a střední podnikatele, který připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Nový program, ve kterém je alokováno 9,6 miliardy korun, nabídne podnikatelům podporu formou zvýhodněného úvěru s možností odkladu splátek jistiny, finančního příspěvku na úhradu úroků nebo záruk za čerpaný úvěr.

Zvýhodněný úvěr bude poskytován na maximálně 60 % způsobilých výdajů projektu, nejvýše v objemu 100 milion korun a záruka za úvěr je poskytována k bankovním úvěrům až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru. Maximální výše záruky je pak omezena na 100 milionů korun. Finanční příspěvek k úhradě úroků slouží příjemcům podpory k částečné nebo plné úhradě úroků za úvěr čerpaný na realizaci projektu za běžných komerčních podmínek.