logo 201 consulting logo

Obnovitelné zdroje energie - III. VÝZVA.

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo v pátek 22. září 2017 Výzvu III programu Obnovitelné zdroje energie.

CÍL PROGRAMU

Podpora podniků, které zvýší podíl výroby energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě ČR. Podporovány budou zařízení s největší efektivitou a bez negativního vlivu na elektrizační soustavu.

Pro bližší informace o programu pokračujte zde.