logo 201 consulting logo

Obnovitelné zdroje energie / Nízkouhlíkové technologie / Proof of Concept

Dne 25. ledna 2017 vyhlásil Řídicí orgán OP PIK výzvy v těchto programech podpory: Nízkouhlíkové technologie – Výzva II a Obnovitelné zdroje energie – Výzva II. Také byl schválen návrh Ministerstva průmyslu a obchodu na vyhlášení nového programu Proof of Concept určeného pro české podnikatele a výzkumné organizace.

Cílem programu, který je součástí Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014–2020, je podpora aktivit, které pomohou zajistit rozvoj transferu technologií a znalostí mezi výzkumnými organizacemi a podniky, jenž mohou výsledky výzkumu uplatnit v praxi.

V projektech budou podporovány jak činnosti související s technickým ověřením aplikovatelnosti výzkumných výsledků, tak činnosti související s mapováním aplikovatelnosti a průzkumem trhu a zájmu aplikační sféry. Výsledkem projektu, který musí být realizován na území České republiky mimo hlavního města Prahy, bude studie proveditelnosti, která bude sloužit jako podklad pro možné další pokračování projektu.

Více informací k programu Obnovitelné zdroje energie zde

Více informací k programu Nízkouhlíkové technologie zde