logo 201 consulting logo

Odložení příjmu Žádostí - TECHNOLOGIE COVID-19

Došlo k posunutí termínu příjmu Žádostí o podporu u Výzvy XII COVID-19 programu podpory Technologie.

Příjem je odložen o týden, tj. na 4. 5. 2020 10:00.

V této souvislosti bude samozřejmě posunut i termín pro poslední možné podání žádostí, a to z 29. 5. 2020 10:00 na 5. 6. 2020 10:00.

 

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • produkce materiálů, technologií a produktů z oblasti zdravotnických prostředků a prostředků osobní ochrany
 • likvidace infekčního odpadu pro přímý boj proti dalšímu  šíření koronavirové infekce

Seznam osobních ochranných prostředků a zdravotnických prostředků (včetně IVD), jejichž produkce je podpořena naleznete.

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé a střední podniky

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 250 tis. Kč maximálně do výše 20 mil. Kč
 • v žádosti o podporu bude dotace vždy uvedena jako částka rovnající se maximálně 50 % způsobilých výdajů pro MSP
 • v případě požadované dotace v žádosti o podporu 250 tis. – 2,5 mil. Kč (včetně) není kladen požadavek na historii společnosti

Specifika a omezení:

 • projekt nebyl zahájen před datem 1. 2. 2020
 • projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha
 • každý žadatel (1 IČ) je oprávněn předložit maximálně 1 projekt
 • projekt musí být jedno-etapový

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • dlouhodobý hmotný majetek
 • výdaje na pořízení strojů a zařízení a provozních souborů, jejichž výsledkem bude produkce materiálů, technologií a produktů z oblasti zdravotnických prostředků a osobních ochranných prostředků nebo likvidace infekčního odpadu

Více o programu naleznete zde. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.