logo 201 consulting logo

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost - OP PIK 2014 - 2020

| MPO | Ve výzvách, které jsou aktuálně vypsány v rámci OP PIK se rozděluje 25,8 mld. Kč. Do začátku února bylo podáno 2 563 žádostí o podporu.

Nejvíce žádanými programy jsou Technologie, Potenciál a Nemovitosti. V programu Technologie bylo za první tři výzvy podáno 1 673 projektů, které výší požadované podpory přesáhly trojnásobně určenou alokaci daných výzev. Obdobně i v programech Potenciál a Nemovitosti podané žádosti o podporu přesáhly určené přidělené prostředky. V rámci OPPIK je aktuálně požádáno o dotace ve výši 19,8 mld. Kč.