logo 201 consulting logo

Pátá a šestá výzva OP Rybářství 2014 – 2020 bude spuštěna v říjnu 2016

V rámci páté výzvy OPR mohou žadatelé předkládat žádosti k opatřením 2.2, 2.4, 5.3. a v šesté výzvě OPR k opatření 3.2.

V rámci páté výzvy Operačního programu Rybářství 2014–2020 budou moci žadatelé předkládat Žádosti o podporu na projekty opatření:

2.2. záměr a) Produktivní investice do akvakultury

2.4. Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním

5.3. Investice do zpracování produktů

V rámci šesté výzvy Operačního programu Rybářství 2014–2020 budou moci žadatelé předkládat Žádosti o podporu na projekty opatření:

3.2. Sledovatelnost produktů

Příjem žádostí pro obě výzvy bude probíhat od 11. 10. 2016 od 9 hod.

Všechny Žádosti o podporu budou v souladu s Pravidly pro jednotlivá opatření přijímány plně elektronicky prostřednictvím portálu Farmáře bez nutnosti osobní účasti žadatele na RO SZIF.

Na Portálu farmáře bude Žádost o podporu žadatelům zveřejněna nejpozději dne 27. 9. 2016.

Příjem žádostí pro pátou výzvu končí 31. 10. 2016 ve 13 hod. A pro šestou výzvu končí příjem žádostí 31. 12. 2018 ve 13 hod.